Selecteer een pagina

SMART BUILDING MONITOR CUBY

De energietransitie vergt veel inzicht in de mogelijkheden om gebouwen te verduurzamen. Het zou fijn zijn als je op één plaats alle informatie vindt om te bepalen wat er nodig is om het energieverbruik omlaag te brengen en welke kosten en opbrengsten hiermee samenhangen.

Voor SBLC ontwikkelden wij Cuby, een Smart Building Monitor,  die de juiste inzichten geeft in hoe verduurzaming van gebouwen kan worden vorm gegeven en hoe het energieverbruik per huishouden kan worden verlaagd. Zo kun je als gemeente, zakelijk vastgoedbezitter of woningeigenaar onderbouwde keuzes maken.

Uit ruim 40 openbare databronnen worden in Cuby relevante gegevens geselecteerd en aangevuld met ontbrekende data. Door middel van uniek ontwikkelde algoritmen worden ontbrekende data verrijkt. De verzamelde data zetten wij om in heldere en bruikbare informatie. Deze informatie geeft inzicht in de energie- en gebouwprestaties en geeft in één oogopslag weer wat de mogelijkheden zijn voor de verduurzaming van een gebouw, de vermindering van het energieverbruik en de daaraan verbonden kosten. Het unieke aan Cuby is dat deze informatie op individueel, straat, wijk, gemeente of portefeuille niveau zichtbaar is.

Naast openbare databronnen, koppelen we ook andere databronnen aan het platform, zodat eigen informatie van klanten kan worden toegevoegd. 

Met Cuby wordt niet alleen inzichtelijk gemaakt waar zich de beste kansen voor energiebesparing voordoen en wat de te treffen maatregelen zijn. Het kostenmodel laat zien wat de daarmee gemoeide kosten zijn en ook welke opbrengsten kunnen worden verwacht.

Op basis van alle verzamelde data en verkregen inzichten kan de gemeente het juiste beleidsplan opstellen. Vastgoed eigenaren kunnen daarentegen hun eigen afweging maken welke maatregelen er genomen kunnen worden, binnen welk budget zij dat kunnen doen en wat het beste moment van uitvoering wordt.

Momenteel werken wij aan het toevoegen van meerjaren planningen van corporaties en het visualiseren in Cuby van elektriciteitsnetwerken en de beschikbare capaciteit.