Selecteer een pagina

MIJNORV

‘MijnORV ondersteunt alle activiteiten rond levens- en inkomensverzekeringen’

Omdat de verschillende activiteiten specifieke eisen stellen aan het proces en de interactie met de klant, bevat MijnORV afzonderlijke onderdelen voor offerte, aanvraag, acceptatie, mutatie en claims. Iedere verzekeraar krijgt een eigen maatwerk variant. Zo kunnen de afdelingen werken in daarvoor geschikte online dossiers en toch overzicht houden over het geheel.

MijnORV zorgt voor alle data-uitwisseling en communicatie tussen de klant en de interne medewerkers. Daarnaast kan worden gekoppeld met externe service providers en de back-office systemen van de verzekeraar. Volledig digitaal en met uitwisseling van de noodzakelijke gegevens die een efficiënt proces mogelijk maakt.

Business rules bewaken de invoer van de gegevens, termijnen en waarschuwen bij afwijking van de gestelde normen. Gestandaardiseerde berichten beperken de administratieve belasting, terwijl de klant en intermediair via statusberichten op de hoogte blijven van de voortgang.

Medisch adviseurs en arbeidsdeskundigen krijgen opdracht en rapporteren via MijnORV. Berichten en vertrouwelijke documenten worden niet via het openbare internet verstuurd, maar blijven in de veilige omgeving van MijnORV. Via rollen en rechten is geregeld dat alleen geautoriseerde personen toegang tot informatie hebben.