Selecteer een pagina

MIJNCLAIM

MijnClaim is een claim management platform voor (letsel)schadeprocessen bij verzekeraars. Schade melding, inventarisatie en management wordt ondersteund. Een online dossier voor alle betrokken partijen: verzekeraar, slachtoffer, belangenbehartiger en andere bij de schadeclaim betrokken dienstverleners. Beveiligd in lijn met de privacywetgeving en AVG richtlijnen. Inclusief medische kluis. Met toegang op basis van rolrechten of toestemming van de betrokkenen. Zo heeft iedere belanghebbende een online dossier ter beschikking waarin kan worden gewerkt. Zonder dat anderen toegang hebben tot informatie waartoe zij niet bevoegd zijn.

De voordelen:

  • Transparant proces en eerlijke schadevergoeding
  • Workflow ondersteuning voor alle betrokken partijen
  • Voorkomt onnodige administratieve handelingen
  • Draagt bewezen bij aan snellere afhandeling van de claim en lagere kosten
  • Beïnvloedt de uitkomst van het schadeproces positief