Selecteer een pagina

MIJNBELANG

‘MijnBelang is een claim management platform voor (letsel)schadeprocessen bij belangenbehartigers’

MijnBelang is een claim management platform voor (letsel)schadeprocessen bij belangenbehartigers. Het volledige schadeproces wordt in MijnBelang ondersteund. Met functies zoals berekening van de schadevergoeding, een overzichtelijke schadestaat, agendering, medisch advies, betalingsverzoeken, urenregistratie en facturatie. Een online dossier voor slachtoffer en diens belangenbehartiger, waarbij desgewenst de aansprakelijke partij kan worden uitgenodigd om te participeren in het online dossier. Beveiligd in lijn met de privacywetgeving en AVG richtlijnen. Met toegang op basis van rolrechten of toestemming van de betrokkenen. Zo heeft iedere belanghebbende een online dossier ter beschikking waarin kan worden gewerkt. Zonder dat anderen toegang hebben tot informatie waartoe zij niet bevoegd zijn. .

De voordelen:

  • Actieve betrokkenheid client
  • Minder discussie over schadehoogte door gevalideerde schadeberekening
  • Workflow ondersteuning en termijnbewaking
  • Voorkomt onnodige administratieve handelingen
  • Draagt bewezen bij aan snellere afhandeling van de claim
  • Beïnvloedt het herstel van de client positief