Selecteer een pagina

MijnAOV

‘MijnAOV zorgt voor alle data-uitwisseling en communicatie tussen de klant en de interne medewerkers’

MijnAOV zorgt voor alle data-uitwisseling en communicatie tussen de klant en de interne medewerkers. Met een positief effect op de efficiëntie van schaarse medewerkers. Het stelde een klant in staat om met hetzelfde aantal medewerkers ruim 50% meer aanvragen te verwerken Daarnaast zijn er koppelingen met externe service providers en de back-office systemen van de verzekeraar. Volledig digitaal en met uitwisseling van de noodzakelijke gegevens die een efficiënt proces mogelijk maken.

Business rules bewaken de invoer van de gegevens, termijnen en waarschuwen bij afwijking van de gestelde normen. Gestandaardiseerde berichten beperken de administratieve belasting, terwijl de klant en intermediair via statusberichten op de hoogte blijven van de voortgang.

Medisch adviseurs en arbeidsdeskundigen krijgen opdracht en rapporteren via MijnAOV. Berichten en vertrouwelijke documenten blijven in de veilige omgeving van MijnAOV en worden niet via het openbare internet verstuurd. Via rollen en rechten is geregeld dat alleen geautoriseerde personen toegang tot informatie hebben.